THE 12th KINGDOM 2

ทางเข้าเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot THE 12th KINGDOM

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
ทางเข้าเล่นเกมส์ The 12th Kingdom

 

หน้าเหลักเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot THE 12th KINGDOM

Galaxy Slot   The 12th Kingdom
Galaxy Slot The 12th Kingdom

 

การเล่นเกม

การเล่นสล๊อต รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 1-2 (ตัวหมุน 1-2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

ตารางรูปภาพสัญลักษณ์ แทนอัตราการจ่ายรางวัลในเกม

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
ตารางอัตราการจ่าย รางวัล

 

-ตัวอย่างการได้รางวัล จากรูปภาพชนิดธรรมดา

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
ตัวหมุนติดกัน 5 ตัว ได้ 250
ตัวหมุนติดกัน 4 ตัว ได้ 50
ตัวหมุนติดกัน 3 ตัว ได้ 10

 

-รูปพิเศษ ชนิด Wide หรือ Substitutes เป็นรูปภาพที่สามารถแทนที่ได้ทุกรูปภาพในเกมส์ ยกเว้น รูปภาพชนิดพิเศษ Scatter

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
ตัวหมุนติดกัน 5 ตัว ได้ 10000
ตัวหมุนติดกัน 4 ตัว ได้ 2000
ตัวหมุนติดกัน 3 ตัว ได้ 200
ตัวหมุนติดกัน 2 ตัว ได้ 100
ตัวหมุนติดกัน 1 ตัว ได้ 2

 

-รูปพิเศษ ชนิด Scatter เป็นรูปภาพพิเศษ หากเรียงต่อกัน 3 ตัวขึ้นไป จะเข้าสู่หมวดพิเศษ หมวด Free Games

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
ตัวหมุนติดกัน 5 ตัว ได้ 5000
ตัวหมุนติดกัน 4 ตัว ได้ 500
ตัวหมุนติดกัน 3 ตัว ได้ 125

 

กติกา เมื่อเข้าสู่โหมด Free Games

Galaxy Slot  The 12th Kingdom
กติกา Free Games

 

หากมี Scattered 3 -5 จะได้ FREE GAME 12, 25, หรือ 50 ครั้งตามลาดับ หลังเลือกจากแต่ละ FREE GAME จะมีการ Random หมุนรูปภาพต่างๆ บนหน้าจอ ลักษณะที่สามารถจะกระตุ้น FREE GAME อีกครั้ง คือ BETที่ใช้เล่นเดิมพันขณะนั้น